Akkoord over verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers

Sociale partners hebben na lang gesteggel een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp'ers. Dat blijkt uit stukken in handen van het FD en bevestigen ingewijden.

Om het betaalbaar te houden wordt de uitkering voor zzp'ers soberder dan voor werknemers: maximaal € 1650 per maand bruto. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk, maar van naar verwachting tussen € 80 tot € 130 netto.

Bron: Het Financieele Dagblad

Regel het direct

021-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden_0.jpg
Remco Bouman

Bel  0318 - 50 10 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

job-4131482_1920.jpg

Sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid (Star), raadplegen deze week hun achterban over het akkoord en willen het dan volgende week presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Een woordvoerder van de Star zegt dat er 'uitwerkingsrichtingen' zijn voorgelegd aan de achterbannen, maar hij kan niet bevestigen dat er al een akkoord is.

Overeenstemming had er in januari al moeten zijn, maar zelfstandigenorganisaties, werkgeverslobby VNO-NCW, vakbonden FNV, CNV en VCP werden het toen niet eens over de hoogte van de uitkering en de premie. De bonden wilden een verzekering gelijkwaardig aan die van werknemers, zzp'ers en werkgevers vonden dat te duur.

Pensioenakkoord

De komst van een verplichte aov voor de ruim een miljoen zzp’ers is afgesproken in het vorig jaar gesloten pensioenakkoord, vooral op aandringen van de vakbonden en de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Het was wisselgeld voor het verplichte pensioen voor zzp’ers dat het akkoord niet heeft gehaald.

Het is een oude wens van de bonden, omdat het volgens hen oneigenlijke concurrentie met werknemers op de arbeidsvoorwaarden vermindert. Werknemers nemen al verplicht deel aan een publieke verzekering, de WIA. Zzp'ers moeten zelf iets regelen, maar slechts een op de vijf is verzekerd. Enerzijds omdat ze die onnodig of te duur vinden, anderzijds omdat ze worden geweigerd wegens ziekte of leeftijd.

Zzp-organisaties verzetten zich tot nog toe tegen een verplichte verzekering speciaal voor zzp'ers. Zij wilden liever een basisregeling voor alle werkenden, zoals de commissie-Borstlap voorstelde. Maar dit is nog toekomstmuziek en Koolmees wil er niet op wachten. Als hij dat wel doet, komt hij de afspraken uit het pensioenakkoord niet na. De bewindsman wil nu voor de zomer een kabinetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. De verzekering gaat dan naar verwachting rond 2024 in.

Saillant is dat sociale partners in de Star het Borstlap-advies voor een basisverzekering verwerpen. 'Voor werknemers is het nu goed geregeld en de Stichting ziet geen enkele reden om het beschermingsniveau van werknemers te verlagen', aldus een concepttekst. Overigens stelt Borstlap voor dat werknemers boven de basisverzekering een verplichte aanvullende verzekering krijgen.

 

 

money-2696234_1920.jpg

Zzp'ers moeten zelf iets regelen, maar slechts een op de vijf is verzekerd. Enerzijds omdat ze die onnodig of te duur vinden, anderzijds omdat ze worden geweigerd wegens ziekte of leeftijd.

 

 

working-665004_1280.jpg

Inkomensafhankelijke uitkering

De nieuwe aov wordt straks net als de WIA door het UWV uitgevoerd, alle zzp'ers zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Zelfstandigen met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, dga's zonder personeel en meewerkende echtgenoten vallen daaronder volgens conceptstukken. Zzp’ers die al een verzekering hebben, of die zich liever zelf verzekeren, kunnen een vrijstelling krijgen. Dat was een belangrijke wens van zzp-organisaties en verzekeraars. Hun verzekering moet dan wel op zijn minst gelijkwaardig zijn aan de verplichte aov.

De uitkering waarop zzp’ers straks recht moeten krijgen is afhankelijk van hun inkomen, maar zal per maand niet meer zijn dan het wettelijk minimumloon van €1650. Dat is minder dan waarop de vakbonden hadden ingezet. Zij wilden dat zzp’ers dezelfde uitkering krijgen en een vergelijkbare premie betalen als werknemers. Alleen dan kom er een gelijkspeelveld tussen verschillende contractvormen op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen tot €3500 per maand krijgen.

Betaalbare premie

Toch is gekozen voor de lagere dekking voor zzp'ers om de premie betaalbaar te houden. Ook PvdA en GroenLinks hamerden vorige week in de Kamer op het belang van betaalbaarheid. Zij willen bovendien dat de opdrachtgever van de zzp'er meebetaalt, maar zijn bang dat zzp'ers met een slechte onderhandelingspositie de premie niet kunnen doorberekenen.

De premie wordt inkomensafhankelijk en fiscaal aftrekbaar, maar hoe hoog precies is nog niet bekend. Het geschatte maximum van €200 bruto per maand is aanzienlijk minder dan wat een verzekering voor een werknemer kost. Wie een hogere dekking wil, kan zich bij een verzekeraar aanvullend verzekeren, maar daar geldt geen acceptatieplicht.

De hoogte van de premie hangt tevens af van de wachttijd voor de aov: de periode die een zzp’er zelf moet overbruggen, bijvoorbeeld met een broodfonds, eigen vermogen of een aparte verzekering. Zzp’ers kunnen straks kiezen of zij daar na een half jaar, een jaar of twee jaar voor in aanmerking komen. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Wie niet kiest, krijgt standaard een jaar wachttijd.

  • Perfecte dekking
  • Scherpe prijs
  • Professionele begeleiding